KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

 

Godātais lietotāj, gadījumā, ja tiks mainīta Konfidencialitātes politika šajā sadaļā tiks publicēta aktuāla dokumenta versija. Lai izvairītos no pārpratumiem lūdzam Jūs periodiski pārlūkot šo informāciju. Ja Jums radīsies jautājumi par Konfidencialitātes politiku, kā arī par Lietotāja līgumu, lūdzu, sazinieties ar mums pēc adreses support.en@innos.com. 

Konfidencialitātes politika regulē lietotāju personīgās informācijas izmantošanu. Lietotāju personas datu aizsardzība ir prioritārs JSR Limited uzdevums. Kompānija PELITT LV SIA uzņemas atbildību par innos mājaslapā sniegto visu personas datu saglabāšanu, kā arī apņemas aizsargāt un veikt visus nepieciešamos pasākumus lai nepieļautu personas datu nelikumīgu izmantošanu. Izmantojot innos.com mājaslapu, lietotājs piekrīt šīs Konfidencialitātes politikas noteikumiem. 

Personas datu apkopošana

Mājaslapa innos.com apkopo informāciju par lietotājiem, kad viņi apmeklē mājaslapu innos.com. Kad lietotājs sniedz datus par sevi, viņš dod piekrišanu šo datu nodošanai un glabāšanai PELITT LV SIA serveros, kuri atrodas Krievijas Federācijā. 

Mājaslapā innos.com apkopotajā informācijā ietilpst:

- Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis, piegādes adrese, kā arī jebkuri citi dati, kurus lietotājs sniedz izmantojot mājaslapu;

- Automātiska datu iegūšana: failus cookies lietotāja pārlūkā un citu tehnisko informāciju  mājaslapa innos izmanto lietotāja identifikācijai un lai izveidotu adaptētu lietotāja profilu, lai korekti noformētu pasūtījumu un izmantotu citas mājaslapas innos cookies funkcijas lietotāja profilam jābūt atvērtam apskatei;

- Dati, kas iegūti no trešās puses (servisiem Google analytics, Yandex Metrika u.c.).

Personas datu izmantošana

Personas dati, kuri tiek apkopoti innos.com vietnē, tiek izmantoti un paziņoti tikai sniedzot lietotājam pakalpojumus un preces, kuri tiek piedāvāti mājaslapā innos, kā arī gadījumā, kad tiek īstenota mājaslapas innos.com darbība.

 innos.com vietnei  ir tiesības  apkopot un paziņot personas datus tikai sekojošās situācijās:

- Iekšēja informācijas izmantošana, lai sniegtu lietotājam pakalpojumus;

- Saziņa ar lietotāju;

- Juridisku jautājumu risināšana.

Noteiktos apstākļos, sakarā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, personīgā informācija var tikt publiskota. 

Informācijas nodošana trešajām personām

PELITT LV SIA var nodot informāciju par lietotāju trešajai pusei pakalpojumu sniegšanai  PELITT LV SIA vārdā saistību attiecībā pret lietotāju izpildei. Piemēram, tas attiecināms uz pasūtījuma transportēšanu un piegādi. Personas dati nevar tikt nodoti trešajai pusei bez lietotāja iepriekš sniegtas atļaujas.

Personas datu saglabāšana

PELITT LV SIA saglabā lietotāja informāciju visu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo laiku. Dati tiek glabāti atbilstoši kompānijas PELITT LV SIA juridiskajām saistībām. Lietotāja informācija netiks nodota trešajām personām bez lietotāja atļaujas, izņēmums ir iepriekš minētās situācijas.

Personas datu aizsardzība

Mājaslapa innos.com ir aizsargāta un šifrēta pēc SSL tehnoloģijām. Mājaslapas innos.com serveri atrodas Krievijas Federācijā. Mājaslapā innos tiek veikti pasākumi lietotāju personas datu aizsardzībai no nelikumīgas piekļuves un izmantošanas. Mājaslapā innos.com personas dati pieejami personīgajā kabinetā, piekļuve kuriem ir iespējama pēc autentifikācijas ar lietotājvārda (MSISDN vai E-mail) un piešķirtās paroles palīdzību. Lietotājam jāievēro savas Personīgā kabineta paroles mājaslapā innos privātums. PELITT LV SIA nekad nepieprasa paziņot lietotāja paroli. Katram lietotājam ir tiesības jebkurā laikā nomainīt  sava konta paroli.

Vecuma ierobežojumi

Preces un pakalpojumi, kuri tiek sniegti innos mājaslapā, nav paredzēti 18 gadus nesasniegušu personu izmantošanai. Mājaslapā innos.com netiek apkopota informācija par personām, kuras jaunākas par 18 gadiem.

Trešo pušu mājas lapas

Mājaslapā innos.com var būt atsauces uz citu kompāniju mājaslapām. PELITT LV SIA šīm mājaslapām nesniedz nekādus lietotāja personas datus. Kā izņēmums ir iepriekš minētie gadījumi. PELITT LV SIA nav atbildīga par konfidencialitātes politikas ievērošanu šajās mājaslapās. Lietotājiem tiek rekomendēts patstāvīgi pārbaudīt trešo mājaslapu konfidencialitātes politikas noteikumus, lai zinātu, kā var tikt izmantota lietotāju personīgā informācija.

Kompānijas īpašuma formas izmaiņas

PELITT LV SIA pieļauj dažādas biznesa transformācijas, piemēram, kompānijas daļas vai visu aktīvu pārdošanu, apvienošanos vai pārņemšanu un tā tālāk. Tādā gadījumā lietotāja personīgā informācija visdrīzāk arī tiks nodota. 30 dienu laikā no biznesa transformācijas brīža vai izmaiņām lietotāja personas datu kontrolē, paziņojums par to tiks publicēts mājaslapā innos.com.