LIETOTĀJA LĪGUMS

 

Godātais lietotājs, Jūs esat oficiālajā tirdzniecības zīmola innos mājas lapā (vietne pieder kompānijai PELITT LV SIA) – www.innos.com (turpmāk tekstā «innos.com vietne»). innos tirdzniecības zīmols pieder kompānijai JSR Limited, kura nodarbojas ar paaugstinātu akumulatora kapacitāti viedtālruņu izstrādi, ražošanu un pārdošanu. Saskaņā ar elektroniskās komercijas principiem PELITT LV SIA nodrošina innos.com vietnes korektu darbību un piekļuvi servisa funkcionālajām iespējām – internetveikala sortimenta izpēti, preču pasūtīšanu un apmaksu, klientu atbalstam (turpmāk – innos.com vietnes pakalpojumi).

PELITT LV SIA sniedz innos.com vietnē pakalpojumus saskaņā ar šo lietotāja līgumu. Pirms veikt kādas darbības mājaslapā innos.com, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar šo dokumentu. Piekrītot šī lietotāja līguma noteikumiem, Jūs apstiprināt, ka Jums jau ir 18 gadi vai Jūs aplūkojat mājaslapu innos.com ar vecāku vai aizbildņu atļauju.

Par šo līgumu

Šis lietotāja līgums juridiski reglamentē attiecības starp lietotāju (Jums) un innos.com vietni. Pirms reģistrēšanās un innos.com vietnes pakalpojumu izmantošanas, lūdzam, rūpīgi izlasiet šī lietotāja līguma  noteikumus un nosacījumus. Piekrītot noteikumiem, Jūs atbalstiet lietotāja līguma juridiskas saistības, kuras stājas spēkā laikā, kad Jūs apmeklējiet innos.com vietni, kā arī izmantojiet  innos.com vietnes pakalpojumus – neatkarīgi no tā, vai Jūs esat izveidojis innos.com vietnē kontu vai esat nereģistrēts lietotājs, noformējāt pasūtījumu vai nē. Gadījumā, ja tiek pārkāpts kāds no šī lietotāja līguma noteikumiem, innos.com vietnes administrācija ir tiesīga aizliegt pārkāpējam izmantot innos.com vietni un veikt pasūtījumu tajā.

PELITT LV SIA ir tiesīga periodiski veikt izmaiņas šajā lietotāja līgumā. 
Šo lietotāja līgumu regulē Latvijas Republikas likumdošana un tā interpretācija tiks veikta saskaņā ar to.

Noteikumi

1. Lietotājs nes atbildību sekojošos gadījumos:

- Sniedzot nepatiesus datus, kas nepieciešami innos.com vietnes pakalpojumu izmantošanas procesā

- Par materiālu izmitināšanu, kas pārkāpj konfidencialitāti, privātumu, autortiesības vai patenttiesības, likumu par tirdzniecības zīmoliem vai citas fizisku personu īpašuma tiesības, kā arī citu materiālu, kas var izraisīt innos.com vietnes darbības traucējumus

2. innos.com vietnes administrācija ir tiesīga dzēst jebkuru informāciju, kura tiek izvērtēta kā nelietderīga, nelikumīga vai šim līgumam neatbilstoša.

3. Lietotājs reģistrējas innos.com vietnē ar e-pasta palīdzību. Konta autorizācijai katram lietotājam tiek piešķirts individuāls uzskaites ieraksta numurs un parole. Autorizētajam lietotājam ir piekļuve visiem innos.com vietnes pakalpojumiem. Lietotāja pienākums ir saglabāt  innos.com vietnes piekļuves paroles, kā arī citu identifikācijas datu konfidencialitāti. Iesakām lietotājam nepaziņot trešajām personām savu paroli, jo lietotājs pats ir atbildīgs par visām darbībām (tajā skaitā pirkumiem), kas veiktas izmantojot lietotājvārdu un paroli. Gadījumā, ja tiek konstatēta nesankcionēta vai nekorekta konta izmantošana, lietotājam nekavējoties jāziņo innos.com vietnes atbalsta dienestam.

4. Lietotājs piekrīt viņa kontaktdatu (e-pasta un tālruņa numura) izmantošanai informācijas iegūšanai no innos.com vietnes administrācijas. Visi līgumi, paziņojumi, vienošanās par informācijas neizpaušanu un citi dokumenti, kas elektroniskā veidā pienāk no innos.com vietnes, atbilst spēkā esošās likumdošanas normām attiecībā uz šāda veida informācijas apmaiņu.

Ierobežojumi

Gadījumā, ja lietotājs ir pārkāpis vienu no šī lietotāja līguma noteikumiem, PELITT LV SIA ir tiesīga atcelt jebkādas autorizētā lietotāja darbības vai atteikt viņam piekļuvi innos vietnes pakalpojumiem. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru pasūtījumu, kuru viņš veicis innos vietnē. PELITT LV SIA ir tiesības periodiski veikt izmaiņas innos.com vietnes darbībā bez iepriekšējas paziņošanas lietotājam.

Kļūda preču aprakstā vai cenas aprēķinā

innos vietnē tiek publicēts preču un pakalpojumu apraksts ar cenas norādēm, kuras var tikt koriģētas bez iepriekšējas paziņošanas lietotājiem. PELITT LV SIA  ir tiesīga mainīt cenas jebkurā laikā bez brīdinājuma un labot kļūdas (piemēram, nepareizs cenu attēlojums mājaslapā tehnisku bojājumu dēļ), kuri periodiski var rasties innos vietnē. Mēs centīsimies minimalizēt šādu kļūmju rašanās risku un to rašanās gadījumā novērst tās visīsakajā termiņā. PELITT LV SIA apsola sekot tam, lai informācija innos.com vietnē būtu precīza un aktuāla. Piedāvājums mājaslapā nav publiskā oferte.

Pasūtījuma apstrāde

Pēc lietotāja veikta pasūtījuma innos vietnē, PELITT LV SIA veiks pasūtījuma atbilstības pārbaudi. PELITT LV SIA ir tiesības atteikties vai atcelt jebkuru pasūtījumu bez paskaidrojumiem. Šādi ierobežošanas pasākumi var tikt piemēroti pasūtījumiem, kas veikti no viena konta innos vietnē, apmaksāti no vienas bankas kartes; pasūtījumiem, kuros norādīta viena un tā pati maksājuma adrese vai piegādes adrese. Ja lietotāja pasūtījums noraidīts, mājaslapas innos administrācija paziņo lietotājam par pasūtījuma atcelšanu pa e-pastu, kas norādīts reģistrējot kontu innos vietnē.

Pasūtījuma apstiprināšana

Uz lietotāja e-pastu vai SMS veidā uz mobilo tālruni nosūtītais paziņojums ar pasūtījuma detaļām (numuru un sastāvu) neapstiprina pasūtījuma pieņemšanu un preces vai pakalpojuma pārdošanu. 
Mājaslapai innos ir tiesības jebkurā laikā pēc pasūtījuma noformēšanas pieņemt vai atcelt to kāda iemesla dēļ. Pasūtījums tiks uzskatīts par pieņemtu pēc tam, kad lietotājs e-pastā saņems atbilstošu paziņojumu.

Muitas pārstāvniecība

Pircējs pilnvaro SIA "ILIOR", Reg. Nr. 40003680821, kārtot viņā vārdā un uzdevumā (tiešā pārstāvniecība) visas muitas formalitātes, kas ir saistītas ar pircējam piegādāto preci, ka arī veikt pēcmuitošanas darbības, kas atrunātas Muitas likumā, MK noteikumos, pārstāvēt pircēju Muitas pārvaldē.

Apmaksa

Preču pārdevējs innos.com vietnē  ir kompānija PELITT LV SIA.

Pasūtījuma apmaksa tiek veikta mājaslapā innos.com ar VISA/MasterCard kartēm. Apmaksas valūta - eiro.
innos vietne apstiprinās lietotāja pasūtījumu un uzsāks preču nosūtīšanu 3 darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas.

Atbildības ierobežošana

Izmantojot innos.com vietni, lietotājs pilnībā piekrīt iespējamiem riskiem.  innos.com administrācija nevar garantēt pilnīgu kļūmju un tehnisko bojājumu neesamību innos.com vietnē. Kā arī innos.com administrācija negarantē, ka informācija, kuru lietotājs redz mājaslapā innos, ir pilnīgi precīza un patiesa.
Tas nozīme, ka lietotājs atzīst, ka šis līguma punkts attiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, kas pieejami innos.com vietnē. Nekādos gadījumos PELITT LV SIA nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem (tiešiem vai netiešiem), kas radušies mājaslapas innos.com izmantošanas vai nespējas izmantot seku dēļ, tajā skaitā mājaslapas innos.com informācijas vai pakalpojumu izmantošanas rezultātā, kas izraisīja mājaslapas innos.com darbības datu zudumu, servisa kavējumu vai citas kļūmes.

innos.com vietnes administrācija veic visu nepieciešamo, lai informācija  innos.com mājās lapā būtu patiesa un aktuāla, bet negarantē datu precizitāti un nodrošina informāciju «bez kvalitātes garantijas». 
PELITT LV SIA, kā arī partneri, filiāles un trešās puses, ar kurām kompānija sadarbojas, darbinieki, apakšuzņēmēji un innos.com vietnes lietotāji likumā noteiktā apmērā nav atbildīgi par jebkādām negatīvām sekām, kas var rasties lietotājiem vai jebkurai trešajai pusei mājaslapas innos.com, kā arī tajā izvietoto preču un pakalpojumu izmantošanas rezultātā. Šis noteikums attiecināms uz jebkuriem zaudējumiem, kas radušies nepareizas mājaslapas innos.com lietošanas rezultātā.

Intelektuālais īpašums

1. Kompānijas PELITT LV SIA vai tās satura piegādātāju īpašums ir viss saturs, kas atrodas innos.com vietnē. Tajā skaitā attēli, fotogrāfijas, audioieraksti un videoieraksti, logo, podziņu ikonas, programmatūra, datu un tekstu apkopojums.

2. Visi grafiskie attēli, logo, podziņu ikonas, pakalpojumu un preču nosaukumi, skripti, kas norādīti mājaslapā innos.com, ir PELITT LV SIA tirdzniecības zīmola (brenda) un firmas stila priekšmeti Eiropā un citās valstīs.

3. PELITT LV SIA tirdzniecības zīmolu (brendu) un firmas stilu nedrīkst izmantot citiem produktiem vai pakalpojumiem, kas neattiecas uz JSR Limited, kā arī nekādā formā, kas var kaitēt PELITT LV SIA vai kompānijas klientiem.

4. Jebkuri citi zīmoli, kas neattiecas uz PELITT LV SIA, kas var parādīties innos vietnē vai citos PELITT LV SIA pakalpojumos, ir šo zīmolu īpašnieku īpašums, kuriem var nebūt nekāda sakara ar PELITT LV SIA.

5. Jebkādu firmas stila un tirdzniecības zīmolu elementu izmantošana bez rakstiskas PELITT LV SIA atļaujas ir aizliegta.

6. Izņemot augstāk minēto intelektuālo īpašumu, visu saturu, kuru lietotājs redz mājaslapā innos.com, aizsargā starptautiskais autortiesību likums un tas ir PELITT LV SIA īpašums.

Piekļuve pielikumiem

Lietotājam jādod atļauja noteiktai savas ierīces piekļuvei, ja darbs notiek pielikumā, kas izveidots PELITT LV SIA.

Force-majeure

Neparedzētu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā PELITT LV SIA nav atbildīga par jebkādu savu lietotāja līgumā norādīto saistību izpildes kavējumu, un iegūst papildus laiku savu saistību izpildei.

Pretenzijas

Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus PELITT LV SIA cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.